– kratka istorija Zapadne civilizacije – Rim Rimljani su pokorili Grčku, vojno i institucionalno, ali je opšteprihvaćeno da je  grčka kultura pokorila pobjednika. Iako zvuči cinično i nepravedno, ali ovo je bio dobar dil, dobar trejd između dvije kulture. Grcima je trebao mir, bezbjednost i zaštita od samih sebe,...