Tajnovitost je oduvijek svojstvena ljudima, prije svega muškoj populaciji, iako to na prvi pogled zvuči nevjerovatno jer su žene te koje uvijek nešto kriju i tajnuju. Ali na privatnom planu naravno. Od samog djetinjstva se mnogi dječaci udružuju i „osnivaju“ svoje tajne i super tajne organizacije koje su naravno...